1. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
2. ขั้นตอนการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า